تنهایی

دیگر تنهاییم اشکهایم را سرازیر نمیکند

 

در میان این همه انسان تنها این فقط من نیستم که تنهایم

/ 0 نظر / 10 بازدید