گاهی چنان در افکار خود غرق میشوم ک فراموش میکنم ب چه فکر میکردم.

/ 1 نظر / 14 بازدید
Mhv

دقیقا همینطوره گاهی حتی متوجه گذر زمان نیز نمی شویم