حس

عشقت هروز در قلبم بیشتر میشود  و نبودنت کنارم پرنگتر.

 

به کدام عادت کنم عشقت یا نبودنت......!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید