گاهی چنان در افکار خود غرق میشوم ک فراموش میکنم ب چه فکر میکردم.
/ 1 نظر / 13 بازدید
چه فایده ک درتمام وبلاگها پیام بگذارم و تمام صفحات نت و زیرورو کنم وقتی انکه بایدباشد نیست. چه فایده ک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
مهر 91
1 پست
آذر 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
12 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
25 پست
مرداد 88
13 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
5 پست
بهمن 87
16 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
1 پست
عشق
11 پست
نوشته_ها
68 پست
من
36 پست
تنهایی
23 پست
کمک
7 پست
خدا
4 پست
پرواز
2 پست
متن
5 پست
تنها_یی
2 پست
تولد
2 پست
سلام
1 پست
بال
1 پست